Gedigen erfarenhet av styr- och reglerteknik
Byggnadsautomation i Gävle är ett företag som de senaste åren fått allt fler uppdrag inom styr- och reglerteknik. Företaget erbjuder såväl totalentreprenader som serviceavtal och akutservice och bland kunderna finns flera stora företag, med Sandvik som största kund. En väsentlig del av verksamheten är integration av olika styr- & reglerfabrikat till SCADA- systemet Citect.
Byggnadsautomation i Gävle startades 1996 av tre arbetskollegor som jobbat länge inom branschen. Idag kvarstår Lars-Olov Lindberg, chef, och kollegan Per Nordlander som idag har utökat företaget till totalt 14 anställda. Byggnadsautomation, som företaget inriktat sig mot, handlar om styr- och reglerteknik på värme- och ventilationssidan, där de utifrån förfrågningsunderlag lämnar fast pris på färdig entreprenad. Dessutom utför de egna projekt från start till mål samt servar och bygger om befintliga system. Företaget jobbar med såväl datoriserade som konventionella system, även om så gott som samtliga system idag är datoriserade, vilket kräver gedigna kunskaper inom ett flertal områden.
– Det som krävs för den här typen av uppdrag är att man i grunden har kunskaper inom såväl elektronik som datorer och systemtänk, konstaterar Lars-Olov.
Företagets kunder är huvudsakligen fastighetsbolag och byggföretag, där Sandvik är en stor kund på såväl entreprenadsidan som servicesidan.
– När det gäller Sandvik jobbar vi med deras huvuddatorer på plats, där vi är uppkopplade mot fältet för att sköta övervakningen, berättar han.
En annan stor kund som företaget haft sedan länge är det statliga Specialfastigheter, som sköter försvarets och kriminalvårdens fastigheter och där Byggnadsautomation förutom i Gävle också finns på plats i Stockholm och Göteborg.

Förutom det egna företaget är Byggnadsautomation också delägare i ett antal andra bolag, bland annat SCADA Group, som specialiserat sig på integration av olika fastighetssystem. Integrationen görs med SCADA- systemet Citect, som ger möjlighet att man koppla upp olika fabrikat.
– Genom att vi jobbar tillsammans med andra bolag inom gruppen har vi skaffat oss en bred kompetens om ett flertal olika fabrikat och programspråk, konstaterar Lars-Olov.
Idag konstaterar Lars-Olov att de har en väldigt bred kompetens inom styr- och reglerteknik. Genom att de inte är knutna till något speciellt fabrikat kan de anpassa sig efter kundens önskemål, förutsatt att de har de programmeringskunskaper som krävs.
– De fabrikat vi huvudsakligen jobbar med när det gäller fältutrustningen är Siemens och Trend, där det överordnade datorsystemet är just Citect. Detta innebär att kunderna har ett flertal andra fabrikat att välja på.
Just samarbetet med SCADA Group har också inneburit att företaget klarat sig bra under lågkonjunkturen, eftersom det inneburit att de automatiskt jobbar med optimeringar av anläggningar och driftstider och därmed energibesparingar som många idag efterfrågar. För kundernas del har det inneburit att de fått en överblick över sina anläggningar och därmed en chans kontrollera sin energiåtgång.

Byggnadsautomation

Bransch:
Automationslösningar

Telefon: 070-556 54 45


Email:
lars-olov.lindberg@byggnadsautomation.com

Hemsida:
www.byggnadsautomation.com

Adress:
Byggnadsautomation
Övre Åkargatan 45
80253 Gävle

| 13 SENASTE FÖRETAGEN